Hurtiglinker: Avslutt   Språk:  
Søk blant registrerte merker
Reinbeiteområde

Distrikt
Siida
Siidaandel
Merkenummer
Fornavn
Etternavn

Pek i ønsket posisjon i øret for å angi merkesnitt som det skal søkes på:  Velg ønsket dialekt 

Venstre spiss Venstre fremre kant Venstre bakre kant Høyre spiss Høyre bakre kant Høyre fremre kantDet kan forekomme feil i nettutgaven av reinmerkeregisteret. Ved feil er det registreringsvedtaket fra merkenemnda som er gjeldende.

Landbruksdirektoratet © Vedlikeholdes av Sopra Steria Norge
Database status: OK