Naturskadeforsikring og naturskadeerstatning

Eiendeler og eiendom kan i stor grad forsikres mot naturskader. Og for det som ikke kan forsikres, kan du søke erstatning av Statens naturskadeordning.

I Norge er alle bygninger og alt løsøre som forsikres mot brann automatisk forsikret mot naturulykker. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Hageanlegg og tilførselsvei som ligger innenfor fem dekar rundt bolig og fritidshus faller inn under boligforsikring. Det betyr at du er nokså bra dekket dersom du har bolig- og innboforsikring. Og for bil, båt, campingvogn, maskineri og utstyr finnes det egne forsikringer. Det finnes også et forsikringstilbud mot stormskader på skog, les mer på www.skogbrand.no
 
Dersom skaden ikke kan forsikres ved en alminnelig forsikringsordning, kan du søke erstatning fra Statens naturskadeordning.

I denne brosjyren kan du lese mer om  hva som  dekkes av forsikring, og hva som  dekkes av Statens naturskadeordning.