Hva dekkes av statens naturskadeordning?

Statens naturskadeordning dekker skader på privat eiendom som ikke kan forsikres mot naturskade. Retten til erstatningen faller bort dersom erstatningsgrunnlaget er under 20 000 kroner.


Dette kan dekkes av naturskadeordningen:

 • Skader på jordbruksareal
 • Skader på privat vei
 • Skader på privat bru, gjerde, kai/brygge i stein eller betong, og molo
 • Skader på skog som skyldes flom eller skred
 • Skader på frukttrær
 • Skader på arealer til industri
 • Skader på idrettsanlegg

Dette kan ikke dekkes av naturskadeordningen:

 • Indirekte skader/følgeskader, for eksempel skader eller tap som oppstår fordi en naturulykke ødelegger strømtilførselen, eller tap som følge av stans i driften
 • Stormskader på skog
 • Skader på eiendom eller ting som kan forsikres, som for eksempel boligtomt med areal under 5 dekar, drivhus, gapahuk, bærtunneller, bærnett, mv.
 • Tap av avling
 • Skade på eiendom som tilhører stat, kommune eller fylkeskommune


Les mer om hva som kan dekkes av forsikring, og hva som dekkes av statens naturskadeordning i brosjyren: Naturskader og erstatning, en felles orientering fra Norsk Naturskadepool og Landbruksdirektoratet 

Du kan også lese mer i Landbruksdirektoratets egen brosjyre om den statlige ordningen.

Lovhenvisning

Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)

Forskrift om dokumentasjon, saksbehandling og erstatning etter naturskader (naturskadeerstatningsforskriften)