Naturulykke: Storm og stormflo

Hva er det som avgjør om det blåser storm eller ”bare” sterk kuling? Og hva er avgjørende for om det er stormflo eller bare ekstra høyt høyvann?

Vind varierer, så for å måle hastigheten gjøres det over en periode på 10 minutter. Dette kalles middelvind og er styrken som oppgis i værvarselet. Samtidig kan vindkastene ha en mye høyere hastighet enn middelvinden. Det er disse kastevindene som ofte er avgjørende for om det blåser storm eller ikke.

Storm

Storm er vind med middelvind mellom 20,8 m/s og 32,5 m/s. Selv om det blåser svakere enn dette kan det fortsatt blåse storm steder der landskapet ”presser” vinden og føre til en kraftig økning i vindhastigheten. Som eksempel kan det være en trang fjord, høye fjell, fallvinder m.m.

Den generelle grensen for å kunne søke om erstatning for stormskade er 20,8 m/s. Dersom du har fått en skade men er usikker på hastigheten anbefaler vi deg til å søke erstatning heller enn å la være.

Stormens hastighet måles i m/s, mens styrken måles fra 1-12 i Beauforts vindskala, der 12 er orkan styrke.
 
Det er skader som direkte skyldes sterk vind med hastighet over 20,8 m/s som dekkes under naturskadeordningen. Skader som følge av f.eks. bølgeslag/sjøgang i storm er indirekte skade i lovens forstand og gir ikke rett til erstatning. Skjer skadene under stormflo vil de kunne erstattes, fordi stormflo regnes som naturulykke.

Stormflo

Tidevannet stiger og synker relativt forutsigbart; såpass at det finnes egne tabeller med tidspunkt og høyder for høy- og lavvann (omtales som forventet tidevann) for en rekke havner. Den meteorologiske delen derimot er ikke forutsigbar på samme måte.
 
Pålandsvind og lavtrykk medfører en heving av vannstanden, mens høytrykk og fralandsvind reduserer den. I perioder med lavt luftrykk og kraftig vind fra en retning som fører til oppstuvning, vil værets virkning på vannstanden bli ekstra stort. Dersom dette faller sammen med en springflo (høyeste målinger i den årlige tidevannsyklus) kan vannstanden bli ekstra høy og kalles stormflo.
 
Foruten Oslofjorden er det strekningen Stad - Lofoten som er særlig utsatt for store avvik.
 
En av de grunnleggende erstatningsbegrunnelsene for stormflo er om vannstanden overstiger lokalt nivået for 5-årsflo. Dersom du har fått en skade men er usikker på flo-nivået, anbefaler vi deg til å søke erstatning heller enn å la være.
 
Kilde: Norsk Naturskadepool