Utregning av erstatningssummen

Når søknaden er sendt er det naturlig at det neste du lurer på er hvor mye du kan få til å gjenopprette skaden. For å gi en pekepinn, har vi skissert to eksempler som forklarer hva som er med i det endelige regnestykket.

Formålet med naturskadeordningen er å bidra økonomisk til at du kan fortsette å bruke skadeobjekt, også etter en naturulykke. Erstatningssummen settes til mellom 70 og 85 prosent av beregningsgrunnlaget, som er søknadssummen din minus egenandelen og eventuelle avkortninger, pluss tillegg du kan ha rett på.

Egenandelen er 30 prosent av første 100 000 kroner, pluss 15 prosent av beløpet som overstiger 100 000 kroner.

Avkortninger  (§6) kan for eksempel være aktuelt der skaden skyldes dårlig vedlikehold.

 

Eksempel 1:

Gjenopprettingskostnadkr50 000 
-  Avkortningkr0 
+ Merkostnader kr0 
+ Redningsomkostningerkr0 

Erstatningsgrunnlagkr50 000 
- Egenandelkr15 000(30 % av 50 000)
= Erstatningsbeløpkr35 000 

 
Eksempel 2:

Gjenopprettingskostnadkr300 000 
- Avkortningkr50 000(verdistigning, slit og elde)
+ Merkostnader kr10 000(stikkrenner)
+ Redningsomkostningerkr0 

Erstatningsgrunnlagkr260 000 
- Egenandel  kr54 000 (30 % av 100 000 + 15 % av 160 000)
= Erstatningsbeløpkr206 000 

 
 
Utbetaling av naturskadeerstatning

Utbetaling vil normalt skje etter at skaden er reparert. Du kan søke om å få utbetalt erstatningen på forskudd, for eksempel i tilfeller der gjenopprettingen tar lang tid og entreprenør krever delfakturering. Dersom skaden krever umiddelbar reparasjon, kan du reparere skaden og søke om penger i etterkant.
 
Når du har fått tilsagn om erstatning, må du reparere skaden innen tre år. Hvis ikke blir kravet foreldet. Du kan søke om forlengelse av fristen inntil ett år  om nødvendig.