Dekning gjennom privat forsikring eller statlig erstatning?

I Norge har vi en todelt erstatningsordning etter naturskader. Hvem som erstatter skaden er avhengig av om objektet kan forsikres eller ikke.

Ved forsikring av bygning og innbo/løsøre vil du automatisk være dekket for naturskade. Når bolig eller fritidshus er forsikret, omfattes også tomt inntil fem dekar rundt den forsikrede boligen eller fritidshuset.

Dersom det ikke finnes et vanlig forsikringstilbud for det som er skadet, kan du søke statlig naturskadeerstatning fra Landbruksdirektoratet. Skade på jordbruksareal, veier som ligger utenfor de fem dekar som kan dekkes av forsikring, broer og betongkaier, er eksempler på slike arealer og objekter.

Norsk Naturskadepool og Landbruksdirektoratet har i fellesskap laget en brosjyre om erstatning etter naturskade:

Naturskader og erstatning, en felles orientering fra Norsk Naturskadepool og Landbruksdirektoratet