Dokumenter skaden

Når du søker om naturskadeerstatning er det viktig at du beskriver og dokumenterer skaden godt.

Dette må du legge ved søknaden

  • Bilder av skadestedet og området rundt.
  • Kart der du merker av området som er skadet. Merk gjerne på kartet hvor de forskjellige bildene er tatt.
  • Dokumentasjon av bruksverdien til skadeobjektet. Dette kan være opplysninger om avkasting, leieinntekt, billettinntekter eller lignende. Les mer om bruksverdi.
  • Gjenopprettingskostnader skal dokumenteres gjennom skadeoppgave, takst eller anbud.

Har du i tillegg bilder av hvordan skadestedet så ut tidligere, er dette svært nyttig dokumentasjon for oss.


Våre krav til skadeoppgave, anbud eller takst

  • For skader under 50 000 kroner kan du selv dokumentere gjenopprettingskostnadene i en skadeoppgave. Du må beskrive hva du skal gjøre for å reparere skaden, hvor mye tid som skal brukes til dette, og hvilket utstyr/materiell som trengs. Har du fakturaer, legg ved disse.

  • For skader mellom 50 000-200 000 kroner må du innhente ett anbud fra en entreprenør. Dersom det er vanskelig å få innhentet anbud fra en entreprenør, kan du innhente en takst. Kostnader til takst dekkes ikke av Landbruksdirektoratet. Anbudet/taksten må beskrive skaden, hvordan reparasjonen skal gjøres, samt spesifisere timer og materiell.

  • For skader mellom 200 000-500 000 kroner må du innhente to anbud fra forskjellige entreprenører. Dersom det er vanskelig å få innhentet anbud, kan du innhente en takst. Kostnader til takst dekkes ikke av Landbruksdirektoratet. Anbudene/taksten må beskrive skaden, hvordan reparasjonen skal gjøres, samt spesifisere timer og materiell.

  • Veiledning til deg som skal innhente anbud på reparasjon av naturskade


Søknadsfrist

Søknaden må sendes Landbruksdirektoratet innen tre måneder etter at skaden skjedde - med dokumentasjon som beskrevet over. Dersom du ikke har mulighet til å sende fullstendig søknad innen fristen, kan du søke om utsettelse. Du må da sende søknad med den dokumentasjonen du har tilgjengelig, og be om forlenget frist. Dette må skje innen tre måneder etter at skaden skjedde.