Naturulykke: Storm og stormflo

Hva er det som avgjør om det blåser storm eller ”bare” sterk kuling? Og hva er avgjørende for om skader etter en stormflo kan dekkes?

Vind varierer, så for å måle hastigheten gjøres det over en periode på 10 minutter. Dette kalles middelvind og er styrken som oppgis i værvarselet. Samtidig kan vindkastene ha en mye høyere hastighet enn middelvinden.

Storm

Storm er vind med middelvind mellom 20,8 m/s og 32,5 m/s. Selv om det blåser svakere enn dette kan det fortsatt blåse storm steder der landskapet påvirker vinden, som for eksempel ved en trang fjord eller ved høye fjell, hvor vindhastigheten og kastevindene kan være kraftigere.

Den generelle grensen for å kunne søke om erstatning for stormskade er 20,8 m/s. Dersom du har fått en skade men er usikker på hastigheten anbefaler vi deg å søke erstatning heller enn å la være.

Stormens hastighet måles i m/s, mens styrken måles fra 1-12 i Beauforts vindskala, der 12 er orkan styrke.
 
Det er skader som direkte skyldes sterk vind med hastighet over 20,8 m/s som dekkes under naturskadeordningen. Skader som følge av f.eks. bølgeslag/sjøgang i storm er indirekte skade i lovens forstand og gir ikke rett til erstatning. Skjer skadene under stormflo vil de kunne erstattes, fordi stormflo regnes som naturulykke.

Stormflo

Det kan være vanskelig å avgjøre om skader som oppstår etter en stormflo kan dekkes av statens naturskadeordning. Som regel er det kaier og moloer som blir skadet i en stormflo. Det som er avgjørende for om skadene dekkes, er at vannstanden ligger over det lokale nivået for femårs-flo, altså en vannstand som statistisk sett ikke oppstår oftere enn hvert femte år. Dersom nivået for stormfloen er lavere, men bølger gjør skader på for eksempel en molo, gir ikke statens naturskadeordning erstatning. En rettskraftig dom fra Gulating lagmannsrett i 2019 legger stor vekt på likebehandling, og at objektive målinger gjort av Statens kartverk av havnivå, lufttrykk og vind, skal brukes i saksbehandlingen av stormflo-saker.

Dersom du har fått en skade men er usikker på flo-nivået anbefaler vi deg å søke erstatning heller enn å la være.

For mer informasjon om stormflo, tidevann og tidevannstabeller, se kartverket sine nettsider.

Mer om fenomenet stormflo:

Tidevannet stiger og synker relativt forutsigbart; såpass at det finnes egne tabeller med tidspunkt og høyder for høy- og lavvann for en rekke havner. Været kan imidlertid også påvirke vannstanden og er ikke forutsigbart på samme måte. Stormflo oppstår ved kombinasjonen av lavtrykk og vind som presser vannmasser mot land, og gjør vannstanden ekstra høy.