Naturulykker i Norge

Norge har alltid opplevd mye ekstremvær, enten det er stormer inn fra Norskehavet eller lavtrykk som fyller vassdragene våre. De vanligste formene for naturulykker i Norge er storm, flom og skred. Her er noen av de største registrerte naturulykkene gjennom historien.

1345 – Gauldal

Det som kanskje er Norgeshistoriens største naturkatastrofe fant sted i Gauldalen i 1345. Så mange som 500 mennesker kan ha mistet livet i det enorme leirskredet, der 50 gårder ble ødelagt.

1789 – Glomma

Den store flommen i Glomma i 1789 - «Storofsen» - medførte flom i alle omkringliggende vassdrag i Sørøst-Norge, og dertil jordskred som følge av langvarig ekstremregn. Naturkatastrofen krevde 72 menneskeliv og mer enn 1500 gårder fikk skader.

1893 – Verdal

Verdalsraset, som fant sted 1893 er den største skredulykken i moderne tid i Norge. 116 mennesker mistet livet da tre kvadratkilometer av Verdal kommune forsvant med 105 gårder. Etter ulykken ble det bevilget offentlig støtte til skadelidte, til Verdal kommune, og direkte til gjenoppbygging av veier og lignende. I tillegg ble det satt i gang innsamlingsaksjoner i befolkningen over hele landet, som til sammen ga mer penger enn det som ble brukt til gjenoppbygging etter skredet. Restbeløpet dannet grunnlaget for et offentlig naturskadefond.

1978 – Rissa

Rissaraset i Rissa i 1978 er det største leirskredet i Norge i nyere tid. Én person omkom og 20 hus og gårder ble tatt av raset. Ødeleggelsene på husene og gårdene som ble rammet var nærmest total, og gjenoppbyggingen omfattende og krevende.

1992 – Helgeland

Nyttårsorkanen som traff Norge i området fra Nordvestlandet til Helgeland 1. januar 1992 er den sterkest målte stormen som har rammet fastlands-Norge. Ett menneskeliv gikk tapt og til sammen 50 000 – 60 000 bygninger ble skadet.

1995 – Glomma

Østlandsflommen ”Vesleofsen” i 1995 kulminerte i Glomma 2 juni, i Mjøsa 11. juni og i Øyeren 8. juni. Én person mistet livet, 7000 mennesker ble evakuert fra hjemmene sine og skadene etter flommen beløp seg til mer enn 1,8 milliarder kroner.