Utbetaling

For å få utbetalt tilkjent erstatning må du dokumentere reparasjonsutgiftene dine.

Krav til dokumentasjon
Skader under 50 000 kroner kan dokumenteres med egenoppgave og bildedokumentasjon på reparasjonen. En egenoppgave er en beskrivelse av arbeidet som har blitt gjennomført samt en spesifisering av timer, timespris og innkjøpt materiell. Vi ber om at eventuelle fakturaer du har legges ved. Hvis du har hatt en entreprenør til å gjenopprette skaden, kan du dokumentere gjenopprettingen med en ferdigattest fra entreprenøren.

Skader over 50 000 kroner må dokumenteres med en ferdigattest fra entreprenør, takstmann eller annen fagkyndig. En ferdigattest er en bekreftelse på at skaden er reparert. Vi ber om at eventuelle fakturaer du har legges ved. Legg gjerne ved bilder av at skadeobjektet er reparert.

Innsending av dokumentasjon
Du sender inn dokumentasjon på samme måte som du søkte om naturskadeerstatning: logg inn ved å gå inn på www.naturskadeordningen.no, klikke på «Send søknad», og last opp nye vedlegg til innsendt søknad. Alternativt kan du sende dokumentasjon til Landbruksdirektoratet på e-post til postmottak@landbruksdirektoratet.no.

Forskudd på erstatningsutbetaling
Dersom du har fått et vedtak om erstatning, og reparasjon er delvis gjennomført, kan du søke om å få utbetalt deler av erstatningsbeløpet. Dokumentasjon over påløpte kostnader og foreløpige reparasjonstiltak sendes til Landbruksdirektoratet.

Les mer om hvordan du dokumenterer utgiftene dine her.