Om markedsregulatorene

De ulike aktørene, deres rolle og regulerende tiltak