Til hovedinnhold

Påmelding til hovedrunden for auksjoner i november

Fristen for å melde seg på hovedrunden for auksjoner er 1. oktober. Auksjonene avholdes i perioden 8. – 10. november 2022, og gjelder bl.a. kvoter for ost, kjøtt og utenlands bearbeiding.

Plan over hvilke kvoter som auksjoneres til hvilket tidspunkt, finner du i søknadssystemet under temaet tollkvoter. Det er mulig å delta på en testauksjon 4. november.

Alle deltakere må være påmeldt 

For å delta på en auksjon må du delta på vegne av et foretak. Privatpersoner kan ikke delta. 

  • Ved påmelding må du bekrefte at du ikke skal samarbeide med andre aktører under auksjonene. 
  • Det er mulig å melde på flere deltakere for ditt foretak. Vi anbefaler å melde på minst to deltagere ettersom innlogging gjøres med ID-porten, altså personlig innlogging. 
  • Det er ikke mulig å legge til deltakere etter fristen for påmelding har utløpt. 
  • Påmeldingen skal skje i vår elektroniske løsning via Altinn. Du som søker må ha rollen "Primærnæring og næringsmidler" i Altinn 

Kort om å delta på auksjon: 

  • Alle som vil delta på auksjon, må være påmeldt til hver auksjonsrunde, i forkant av auksjonen og foretaket må være kredittverdig. 
  • Før auksjonen kan Landbruksdirektoratet fastsette en minimums- og maksimumsandel av tollkvoten som én budgiver kan legge inn bud på i en auksjon. 
  • Hvis en kvote ikke blir fullt fordelt ved en auksjon kan restkvantum fordeles ved andre auksjonsrunder eller en tilleggsauksjon. 
  • Kvotene er omsettelige. Det betyr at det er mulig å kjøpe kvote av andre som har fått tildelt kvote. 
  • I tillegg gjelder regler for å gi bud som alle deltagere må gjøre seg kjent med.
  • Budgiver innenfor kvotene for svingelfrø, engrappfrø, raigrasfrø og høstrug til såformål må være registrert som såvareforretning hos Mattilsynet. Hvis du ikke har vært med på auksjon av såvarer tidligere, må du sende dokumentasjon på at du er godkjent av Mattilsynet innen 1. november for å få delta i auksjonen.

Viktige datoer

01

okt

Påmeldingsfrist:

Påmeldingsfrist for auksjon er 1. oktober.

Påmelding åpner 26. august

Auksjonen holdes:

8.-10. november 2022

Fant du det du lette etter?