Til hovedinnhold

Prisnedskriving ved salg av egg, eggprodukter og melkeprodukter til spesialmarkeder

Ordningen er vedtatt av Omsetningsrådet som en del av markedsreguleringen, og er hjemlet i forskrift om prisnedskriving ved salg av egg, eggprodukter og melkeprodukter til spesialmarkeder.

15

feb

Husk Søknadsfristen

Skjema

Hvem kan søke?

Meieriselskap som deltar i prisutjevningsordningen for melk kan gis prisnedskriving ved salg av melkeprodukter til spesialmarkeder. Eggpakkeri og foretak som produserer eggprodukter kan gis prisnedskriving for egg og eggprodukter ved salg til spesialmarkeder.

Om prosessen:

Viktige datoer

Prognose:

For å motta prisnedskriving ved salg til spesialmarkeder må søker innen 1. september foregående år ha sendt prognose for året det søkes om prisnedskriving for.

15

feb

Søknad:

15. februar 2023

Trenger du hjelp?

Ved spørsmål om ordningen kan de følgende i Landbruksdirektoratet kontaktes:

Lise Wirstad Dynna
telefon: 99 30 17 67
Ida Louise Bjønness
telefon: 97 56 45 94
 

Fant du det du lette etter?