Til hovedinnhold

Rundskriv 2020-23_UTGÅTT

Pristilskudd for korn og kraftfôr

4. Frakttilskudd kraftfôr

Fagansvarlig  

Hege Heiberg og Jannicke Jensen Myhre  

Formål  

Formålet med frakttilskudd er å «jamne ut prisane til produsent og forbrukar.» Ordningen er basert på at produsentene må dekke en egenandel av kostnadene (Prop. 1 S (2020-2021)) 

Vilkår og definisjoner 

Kraftfôr defineres som et formalingsprodukt til husdyrfôr som kan inneholde en eller flere råvarer 

Det kan utbetales tilskudd til husdyrprodusent for transport av kraftfôr. Tilskuddet formidles gjennom kraftfôrforhandler ved at tilskuddet trekkes fra på faktura for kjøp av kraftfôr.  

Det gis ikke tilskudd til frakt av kraftfôr fra underskuddsområdet til overskuddsområdet, etter samme definisjonene som for frakt av korn.   

Landbruksdirektoratet fastsetter tilskuddssatser per kg transportert kraftfôr per kommune og per dyreslag. Satsene beregnes på basis av kostnadene ved transport fra definerte basisanlegg for kraftfôr produksjon til kommunesenter. Landbruksdirektoratet fastsetter hvilke steder som skal defineres som basissteder.  

Per 1. juli 2020 er det Kambo, Flisa, Stange, Stavanger, Fiskå, Vaksdal, Florø, Vestnes, Trondheim, Steinkjer, Karlshus i Råde, Moelv, Andebu, Ørje og Bergneset i Balsfjord. 

Satsene er beregnet på bakgrunn av rimeligste transportkostnad, på helårsvei, mellom alle landets kommunesenter og nærmeste kraftfôrproduksjonsanlegg. Ulike satser mellom dyreslag er fastsatt på bakgrunn av registrerte mengder bestilt kraftfôr. 

Satsene er er fastsatt i forskrift av 16. desember 2019 nr. 2279 om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr (satsforskriften). Det er er beregnet nye satser for frakt av kraftfôr med virkning fra 1. januar 2021 som følge av at tilskuddsordningen ble styrket med 8 mill. kroner i årets jordbruksoppgjør (Prop 118 S (2019-2020).  

Søknad, rapportering og utbetaling 

Søknad om frakttilskudd for kraftfôr sendes av kraftfôrforhandler månedlig ved elektronisk innrapportering gjennom Altinn. For hvert kvartal er frist for innrapportering den 15. i påfølgende måned, dvs. 15. april, 15. juli, 15. oktober og 15. januar (fristforskriften § 10). Vi ber eventuelle nye søkere om å ta direkte kontakt med Landbruksdirektoratet for hjelp og veiledning om innrapportering. 

Tilskudd til frakt av kraftfôr utbetales månedlig, og tilskuddet skal videreformidles til den enkelte husdyrprodusent. Tilskuddsberettiget kvantum, fôrslag, tilskuddsats og samlet tilskuddsbeløp skal framgå av fakturaen.

Fant du det du lette etter?