Til hovedinnhold

Rundskriv 2020-23_UTGÅTT

Pristilskudd for korn og kraftfôr

Vedlegg til prisnedskriving

Filoverføring

Ved filoverføring kobler du deg opp med følgende opplysninger:   

  • sftp.landbruksdirektoratet.no  
  • sftp (Port 22) 
  • Bruker: ldirup 
  • Passord: bRId7gyGVz 

Alle datafiler som overføres må ha forskjellige navn.  

Filnavn 

Det benyttes følgende data for å opprette filnavn: 

k+kornkjøpernummer+løpenummer(unikt per fil)+.dat(eventuelt .txt) 

eksempel: k37702554.dat 

hvor 377 er en kornkjøper og 02554 er et unikt løpenummer.  

Dersom det avregnes for flere kornkjøpere, kan dataene for alle kjøperne i en fil. Organisasjonsnummer brukes for å utbetale prisnedskrivningstilskudd til rett kornkjøper.      

Filformat  

Følgende filformatet som skal benyttes: 

Felt 
Format 
Lengde maksimalt 
Kornkjøpers organisasjonsnummer 
Numerisk (999999999) 
9  
Anleggsnummer (SLF-anlnummer 3 siffer) 
Numerisk (999)  
Partinummer                          
Numerisk (99999) 
Partiløpenummer                           
Numerisk (99) 
Vareart                              
Numerisk (9) 
Lagerkvalitet                             
Numerisk (99) 
2**  
Produsentnummer                        
Numerisk (9999999999) 
10 
Leveringsdato                             
Dato (ddmmyyyy) 
Kvantum rått i kg                             
Numerisk (-9999999)                              
Tørt kvantum omregnet til basis vannprosent i kg       
Numerisk (-9999999) 
Hektolitervekt                            
Numerisk (99) 
Omregnet hektolitervekt                   
Numerisk (99) 
Pris (noterings/basis pris) i øre/kg                
Numerisk (-999,99) 
Vannprosent (avrundet)                               
Numerisk (99,9) 
4  
Falltall    
Numerisk (999)                            
Proteinsats i øre/kg                              
Numerisk (-999,99) 
Proteinprosent (avrundet)  
Numerisk (99,9) 
Proteinbeløp i kr                             
Numerisk (-999999999,99) 
13 
Tørkesats i øre/kg  
Numerisk (-999,99) 
Tørkebeløp i kr                               
Numerisk (-999999999,99) 
13 
Tørrere enn basis sats i øre/kg  
Numerisk (-999,99) 
Tørrere enn basis beløp i kr                  
Numerisk (-999999999,99) 
13 
Markedsreguleringssats i øre/kg  
Numerisk (-999,99) 
Markedsreguleringsbeløp i kr                  
Numerisk (-999999999,99) 
13 
Avregnet som mat                     
Alfanumerisk J=mat ellers N=Fôr 
Termintillegg sats i øre/kg  
Numerisk (-999,99) 
Termintillegg beløp i kr 
Numerisk (-999999999,99) 
13 
Fraktsats (frakttilskudd) i øre/kg 
Numerisk (-9999,99) 
Fraktbeløp (frakttilskudd) kr  
Numerisk (-999999999,99) 
13 
Fraktkostnad sats kr/tonn 
Numerisk (-9999,99) 
Fraktkostnad beløp i kr                     
Numerisk (-999999999,99) 
13 
Hektolitervektsats i øre/kg 
Numerisk (-999,99) 
Hektolitervektbeløp i kr         
Numerisk (-999999999,99) 
13 
Kvalitetsfeil1 sats i øre/kg                       
Numerisk (-999,99) 
Kvalitetsfeil1 beløp i kr                      
Numerisk (-999999999,99) 
13 
Kvalitetsfeil2 sats i øre/kg                       
Numerisk (-999,99) 
Kvalitetsfeil2 beløp i kr                      
Numerisk (-999999999,99) 
13 
Kvalitetsfeil3 sats i øre/kg                       
Numerisk (-999,99) 
Kvalitetsfeil3 beløp i kr                      
Numerisk (-999999999,99) 
13 
Egenskapssats (skallprosent havre) i øre/kg       
Numerisk (-999,99) 
Egenskapsbeløp i kr                           
Numerisk (-999,99) 
Lab.kostnader (beløp) kr/parti 
Numerisk (-999,99) 
Avregningskostnader (beløp) i kr. Pr.parti 
Numerisk (-999999999,99) 
13 
Andre: Pristillegg for økologisk korn i øre/kg   
Numerisk (-999,99) 
7         
Andre SUM (Pristillegg for økologisk korn) beløp i kr   
Numerisk (-999999999,99) 
13 
Andre: Produsentavhengige satser i øre/kg *  
Numerisk (-999,99) 
Andre SUM (Produsentavhengige satser) beløp i kr * 
Numerisk (-999999999,99) 
13  
Andre: Stedskorrigeringer satser i øre/kg  
Numerisk (-999,99) 
Andre SUM (Stedskorrigeringer) beløp i kr  
Numerisk (-999999999,99) 
13 
SUM (Andre) som påvirker utbetalingen beløp i kr 
Numerisk (-999999999,99) 
13 
Fastpris beløp i kr 
Numerisk (-999,99) 
Totalverdi, beløp i kr ekskl. mva.  (Kontrollfelt) 
Numerisk (-999999999,99) 
13 
Avregnet som økologisk korn 
Alfanummerisk J=økologisk ellers n=ordinært korn 
Produsentens organisasjonsnummer 
Numerisk (999999999) 
Fylkesnummer 
Alfanumerisk,(99) f.eks.02 
Kommunenummer 
Alfanumerisk,(99) f.eks.01 
  • Stjernemerkede (*)  felter kan være prisjustering som følge av KSL, kontraktstillegg mm 
  • Stjernemerket felt (**) – egne krav til rapportering av lagerkvalitet ved for oljefrø/åkerbønner, se «søknad, rapportering og utbetaling». 
  • Alle felter semikolon-separeres (;).  
  • Satser og beløpsfelter kan maksimalt ha lengder som er angitt i lengde kolonnen, men feltene kan leveres kortere.  
  • Evt. minustegn plasseres rett før avlevert tall.  
  • Komma brukes som desimalseparator. 

Fant du det du lette etter?