Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/23

Pristilskudd for korn og kraftfôr

Innhold på siden:

Klageadgang

Tilskuddsbrev og avregninger til produsent er å anse som et enkeltvedtak, jf. pristilskuddsforskriftens § 16 og forvaltningsloven kap V og kan påklages til Landbruks- og matdepartementet.  

Klagefristen er tre uker, og en eventuell klage sendes til Landbruksdirektoratet. Det skal opplyses om klageadgangen når det gis tilskudd, både tilskudd direkte innvilget av Landbruksdirektoratet, og i avregninger om tilskudd fra tilskuddsformidler til produsent (ref. høringsbrevet til pristilskuddsforskriften av 29. september 2008).  

Av tekniske årsaker er det ikke opplyst om klageadgang på tilskuddsbrevene for prisnedskriving. Klageadgangen gjelder like fullt, som spesifisert over. 

Ved formidling av tilskudd skal det på avregningen til produsent minimum stå: 

«Vedtak om tilskudd kan påklages til Landbruks- og matdepartementet, jf. forvaltningsloven kap VI. Klagen sendes til Landbruksdirektoratet, og klagefristen er tre uker.» 

Fant du det du lette etter?