Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/23

Pristilskudd for korn og kraftfôr

Oversikt over endringer

Satser

Det er nye økte satser for prisnedskrivning for korn og matkorntilskudd.

Gjeldende fra 1.1.2023  

Det vil bli beregnet nye satser for frakt av kraftfôr med virkning fra 1. januar 2023 som følge av at tilskuddsordningen ble styrket med 17,2 mill. kroner i årets jordbruksoppgjør. 

Det vil bli nye satser for flere av ordningene under frakt av korn som følge av at tilskuddsordningen ble styrket med 8,0 mill. kroner i årets jordbruksoppgjør. 

Gjeldende fra 1.7. 2022  

Utfasing av Produsentnummer  

Utfasingen av bruk av produsentnummer har i skrivende stund en usikker tidshorisont. Landbruksdirektoratet informerte i rundskriv 2019-22 at fra 1. januar 2020 opphørte bruk og oppretting av produsentnummer i Landbruksregisteret, men det er utsatt flere ganger.  Vi ber søkere av prisnedskrivingstilskudd ta høyde for at produsentnummer vil opphøre og ber derfor om at dere som ikke allerede har gjort det, om å overføre «korndata» med opplysninger om organisasjonsnummer, fylkesnummer og kommunenummer.  

Nye satser for prisnedskrivingstilskudd 

Det er nye satser for prisnedskrivningstilskudd for korn. 

I år utbetales det også prisnedskrivingstilskudd for importerte karbohydratråvarer til kraftfôr.  

Tilskudd til importerte kraftfôrråvarer 

Kornåret 2022/23 utbetales også prisnedskrivingstilskudd for importerte kraftfôrråvarer. I skrivende stund, slutten av juni 2022, er ikke søknadsprosedyren klar i detalj. Landbruksdirektoratet kommer tilbake med mer informasjon.  

Matkorntilskudd 

Matkorntilskudd er satt til 0,0 kroner i inneværende avtaleperiode. Produsenter av matmel og andre ceralprodukter skal likevel rapportere forbruk av norsk og importert matkorn hver måned til Landbruksdirektoratet, samt innrapportere total omsetning av alle vareslag ved årets slutt. 

Fant du det du lette etter?