Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/23

Pristilskudd for korn og kraftfôr

Vedlegg til prisnedskriving

Filoverføring

Ved filoverføring kobler du deg opp med følgende opplysninger:

  • sftp.landbruksdirektoratet.no
  • sftp (Port 22)
  • Bruker: ldirup
  • Passord: bRId7gyGVz

Alle datafiler som overføres må ha forskjellige navn.

Det benyttes følgende data for å opprette filnavn: 

k+kornkjøpernummer+løpenummer(unikt per fil)+.dat(eventuelt .txt) 

eksempel: k37702554.dat 

hvor 377 er en kornkjøper og 02554 er et unikt løpenummer.  

Dersom det avregnes for flere kornkjøpere, kan dataene for alle kjøperne i en fil. Organisasjonsnummer brukes for å utbetale prisnedskrivningstilskudd til rett kornkjøper.       

Følgende filformatet som skal benyttes: 

Felt 

Format 

Lengde maksimalt 

Kornkjøpers organisasjonsnummer 

Numerisk (999999999) 

9  

Anleggsnummer (SLF-anlnummer 3 siffer) 

Numerisk (999)  

Partinummer                          

Numerisk (99999) 

Partiløpenummer                           

Numerisk (99) 

Vareart                              

Numerisk (9) 

Lagerkvalitet**                           

Numerisk (99) 

Produsentnummer                      

Numerisk (9999999999) 

10 

Leveringsdato                             

Dato (ddmmyyyy) 

Kvantum rått i kg                             

Numerisk (-9999999)                              

Tørt kvantum omregnet til basis vannprosent i kg       

Numerisk (-9999999) 

Hektolitervekt                            

Numerisk (99) 

Omregnet hektolitervekt                   

Numerisk (99) 

Pris (noterings/basis pris) i øre/kg                

Numerisk (-999,99) 

Vannprosent (avrundet)                               

Numerisk (99,9) 

4  

Falltall    

Numerisk (999)                            

Proteinsats i øre/kg                              

Numerisk (-999,99) 

Proteinprosent (avrundet)  

Numerisk (99,9) 

Proteinbeløp i kr                             

Numerisk (-999999999,99) 

13 

Tørkesats i øre/kg  

Numerisk (-999,99) 

Tørkebeløp i kr                               

Numerisk (-999999999,99) 

13 

Tørrere enn basis sats i øre/kg  

Numerisk (-999,99) 

Tørrere enn basis beløp i kr                  

Numerisk (-999999999,99) 

13 

Markedsreguleringssats i øre/kg  

Numerisk (-999,99) 

Markedsreguleringsbeløp i kr                  

Numerisk (-999999999,99) 

13 

Avregnet som mat                     

Alfanumerisk J=mat ellers N=Fôr 

Termintillegg sats i øre/kg  

Numerisk (-999,99) 

Termintillegg beløp i kr 

Numerisk (-999999999,99) 

13 

Fraktsats (frakttilskudd) i øre/kg 

Numerisk (-9999,99) 

Fraktbeløp (frakttilskudd) kr  

Numerisk (-999999999,99) 

13 

Fraktkostnad sats kr/tonn 

Numerisk (-9999,99) 

Fraktkostnad beløp i kr                     

Numerisk (-999999999,99) 

13 

Hektolitervektsats i øre/kg 

Numerisk (-999,99) 

Hektolitervektbeløp i kr         

Numerisk (-999999999,99) 

13 

Kvalitetsfeil1 sats i øre/kg                       

Numerisk (-999,99) 

Kvalitetsfeil1 beløp i kr                      

Numerisk (-999999999,99) 

13 

Kvalitetsfeil2 sats i øre/kg                       

Numerisk (-999,99) 

Kvalitetsfeil2 beløp i kr                      

Numerisk (-999999999,99) 

13 

Kvalitetsfeil3 sats i øre/kg                       

Numerisk (-999,99) 

Kvalitetsfeil3 beløp i kr                      

Numerisk (-999999999,99) 

13 

Egenskapssats (skallprosent havre) i øre/kg       

Numerisk (-999,99) 

Egenskapsbeløp i kr                           

Numerisk (-999,99) 

Lab.kostnader (beløp) kr/parti 

Numerisk (-999,99) 

Avregningskostnader (beløp) i kr. Pr.parti 

Numerisk (-999999999,99) 

13 

Andre: Pristillegg for økologisk korn i øre/kg   

Numerisk (-999,99) 

7         

Andre SUM (Pristillegg for økologisk korn) beløp i kr   

Numerisk (-999999999,99) 

13 

Andre: Produsentavhengige satser i øre/kg *  

Numerisk (-999,99) 

Andre SUM (Produsentavhengige satser) beløp i kr * 

Numerisk (-999999999,99) 

13  

Andre: Stedskorrigeringer satser i øre/kg  

Numerisk (-999,99) 

Andre SUM (Stedskorrigeringer) beløp i kr  

Numerisk (-999999999,99) 

13 

SUM (Andre) som påvirker utbetalingen beløp i kr 

Numerisk (-999999999,99) 

13 

Fastpris beløp i kr 

Numerisk (-999,99) 

Totalverdi, beløp i kr ekskl. mva.  (Kontrollfelt) 

Numerisk (-999999999,99) 

13 

Avregnet som økologisk korn 

Alfanummerisk J=økologisk ellers n=ordinært korn 

Produsentens organisasjonsnummer 

Numerisk (999999999) 

Fylkesnummer 

Alfanumerisk,(99) f.eks.02 

Kommunenummer 

Alfanumerisk,(99) f.eks.01 

  • Stjernemerkede (*)  felter kan være prisjustering som følge av KSL, kontraktstillegg mm 
  • Stjernemerket felt (**) – egne krav til rapportering av lagerkvalitet ved for oljefrø/åkerbønner, se «søknad, rapportering og utbetaling». 
  • Alle felter semikolon-separeres (;).  
  • Satser og beløpsfelter kan maksimalt ha lengder som er angitt i lengde kolonnen, men feltene kan leveres kortere.  
  • Evt. minustegn plasseres rett før avlevert tall.  
  • Komma brukes som desimalseparator. 

Fant du det du lette etter?