Her finner du oversikt over tollsatser for generelle tollnedsettelselser gitt i henhold til forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gitt med hjemmel i § 9-1 (1) a) i tolloven. Preferanser for opprinnelsesprodukter fra GSP-området er ivaretatt ved endring av tollsatser. Siste periode fremgår av overskriftene under, men forrige periode og sats ligger også under samme overskrift.

Du kan også finne gjeldende tollsatser i tolltariffen på nett. Mer informasjon om bakgrunnen for vurderinger innen de ulike fagfeltene kan finnes i veilederne som er linket til nederst på siden.