Administrering av generelle tollnedsettelser for matmel, proteinråvarer og fett til kraftfôr følger bestemmelsene i § 21 i FAT.

Generelle tollnedsettelser for matmel, proteinråvarer og fett fastsettes med virkning fra den første i hver måned. Tollsatsene kan endres oftere for å hindre alvorlige markedsforstyrrelser. Ved import fra ordinære GSP-land gis tollpreferanse på 10 prosent i forhold til import fra andre land. For soyamel har GSP-land en tollpreferanse på 20 prosent.

Beregningen av priser justeres med valutakursen og vi bruker et gjennomsnitt av valutakursen publisert av Norges Bank fra 15.– 21. den måneden for å omberegne verdensmarkedsprisen til norske kroner. Norges Bank publiserer ikke valutakurser på lørdag og søndag, og disse vil derfor ikke være en del av gjennomsnittet.