Tollvernet for såvarer (såfrø og såkorn) skal administreres med sikte på å sikre avsetningsgrunnlaget for norsk produksjon, samtidig som det skal legges til rette for nødvendig import. Tre viktige elementer i tollvernet er å

  • sikre avsetningsgrunnlag for norsk produksjon
  • supplere norsk produksjon med nødvendig import
  • utnytte tollkvotene fra EU

Landbruksdirektoratet inviterer bransjen til møte i midten av oktober for å drøfte vekstsesongen og få innspill til tolladministrering. Innspill som mottas før eller i bransjemøtet vil bli behandlet i november. Nye vurderinger vil bli gjort i januar og juni.