Tollvernet for såvarer (såfrø og såkorn) skal administreres med sikte på å sikre avsetningsgrunnlaget for norsk produksjon, samtidig som det skal legges til rette for nødvendig import. Tre viktige elementer i tollvernet: 

  • sikre avsetningsgrunnlag for norsk produksjon 
  • supplere norsk produksjon med nødvendig import 
  • utnytte tollkvotene fra EU 

Landbruksdirektoratet inviterer bransjen, og NIBIO som faglig rådgiver, til møte i midten av oktober for å drøfte vekstsesongen og få innspill til tolladministrering. Vi innhenter også priser på norsk og utenlandsk vare. Etter møtet med bransjen vurderer vi behov for tollnedsettelser. Vedtak om tollnedsettelse gjelder fra 1. november. Nye vurderinger vil bli gjort i januar og juni dersom det kommer nye innspill fra bransjen.