Hva er en individuell tollnedsettelse

Individuelle tollnedsettelser gjelder for en bestemt vare, med gyldighet for en fastsatt periode, og som regel for en ubegrenset mengde. Hvilket nivå vi setter tollen til, avhenger av varens innhold og/eller bruk.

Hvis du skal importere en basis landbruksvare, det vil si en landbruksvarer som ikke er regulert i RÅK-importforskriften, kan du søke om en individuell tollnedsettelse. Om du mener at varen ikke konkurrerer med norsk produksjon av tilsvarende landbruksvarer, og den ikke har generell tollnedsettelse, kan Landbruksdirektoratet vurdere å gi individuell tollnedsettelse etter kriteriene i forskrift for administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT). Under finner du informasjon om tollnedsettelser for basis landbruksvarer. Dersom du skal importere en bearbeidet landbruksvare som er regulert i RÅK-importforskriften, kan du lese mer om tollnedsettelser for slike varer på siden om tollnedsettelser for bearbeidede landbruksvarer (RÅK).

Hvordan fastsettes tollsatsen

Hvilken mulighet man har til å få innvilget individuell tollnedsettelse avhenger av varen, og eventuelt bruk. Dette er nærmere beskrevet i teksten under, for hver enkelt varegruppe.