Til hovedinnhold

Søknad om bærkvote for bearbeidingsindustri

Landbruksdirektoratet fordeler bærkvoter til bearbeidingsindustrien ut fra foretakets andel av totalforbruket av norsk råvare. Kvotene fordeles etter avtak fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022.

Bærkvoter til bearbeidingsindustrien

Landbruksdirektoratet fordeler bærkvoter til bearbeidingsindustrien basert på foretakets andel av totalforbruket av norsk råvare. Kvotestørrelsen som skal fordeles er 4 680 tonn jordbær, 1 890 tonn bringebær og 340 tonn solbær og kirsebærkonsentrat fra 1. juli 2022 til 30. juni 2023.

Krav til søknad

For å få tildelt en kvoteandel må du ha bearbeidet norske jordbær, bringebær, solbær eller kirsebær i foregående periode fra 1. juli–30. juni, eller inngått bindende avtale om kjøp av slike bær. Vilkåret for bruken av kvoten er at varen som importeres skal inngå som råvare i egen bearbeidingsvirksomhet.

Du kan videreselge tollkvoteandeler til andre foretak som oppfyller vilkårene for den aktuelle kvoten. Dersom du selger en tollkvoteandel skal du gi Landbruksdirektoratet skriftlig melding om det. 

Det må søkes elektronisk.

Hvordan søke

Foretak som oppfyller kravene sender elektronisk søknad via søknadssystemet vårt.  Du må oppgi forbruk av norsk vare når du søker, altså ikke ønsket mengde. Om du for eksempel ønsker jordbærkvote fra EU, GLO og GB må du søke på alle kvotene og oppgi samme tall for forbruk av norske bær.

For kirsebær og solbær må du regne om forbruket til konsentrat. Omregningen gjøres slik: mengde bær (kg) x 0,172 eller mengde saft (kg) x 0,203.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 27. juni 2022 og kvotene vil bli fordelt kort tid etter fristen.

Viktige datoer

27

jun

Søknadsfist

27. juni. Kvotene vil bli fordelt kort tid etter fristen

Fant du det du lette etter?