Ekstrautbetalingen av produksjonstilskudd baseres på søknadsrundene for produksjonstilskudd i oktober 2021 og mars 2022. Utbetalingen skjer i september. De som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023.

Regelverket for ekstrautbetalingen er forskrift om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022 og jordbruksavtalen.

 • Forskrift om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022
  1. juli fastsatte Landbruks- og matdepartementet forskrift om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022. Her framgår vilkårene for å få ekstrautbetaling.
 • Jordbruksavtalen 2022-2023
  I jordbruksavtalen 2022-2023 kapittel 7.10 framgår tilskuddssatsene og definisjoner av dyreslag, vekstgrupper m.m.
  Tilskuddssatsene som står i jordbruksavtalen er foreløpige. Landbruks- og matdepartementet fastsatte 1. juli endelige satser. De endelige satsene er lik de foreløpige satsene i jordbruksavtalen. 

Avhengig av hvilken produksjon man har, utmåles tilskudd på grunnlag av:

 • Godkjente tall fra vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for 2021
  • For foretak som ikke søkte eller fikk godkjent produksjons- og avløsertilskudd for 2021, legges godkjente tall fra vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for 2022 til grunn (vedtak fattes i februar 2023).
 • Søkers registrerte tall i del 1 av søknad om produksjonstilskudd med søknadsfrist 15. mars 2022. Tilskuddet som utbetales med grunnlag i søkers registrerte opplysninger blir korrigert mot godkjente opplysninger i forbindelse med vedtak om utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2022.

I oversikten under gis en sammenstilling av hvilke tilskudd som gis på grunnlag av hvilken periode.