Tid: Torsdag 3. mars 2022 klokken 0900–1300

Sted: Digitalt
 

På konferansen presenterte Landbruksdirektoratet aktuelle analyser av markedene i Norge og internasjonalt, og fikk dette belyst av sentrale aktører, blant annet landbruks- og matminister Sandra Borch. 

Kunnskapskonferansen er ment å være en møteplass for deg som arbeider i mat -og drikkeindustrien, landbruket, handelen og i forvaltningen. 

Konferansen er digital og starter med en fellessesjon som deretter går over i to parallellsesjoner. 

Her finner du rapportene omtalt under konferansen:

Du finner dem også samlet på vår side for rapporter
 

Du finner dem også på vår side for prosjekter og resultater, Nasjonale tilretteleggingsmidler i landbruket (NT) (2020)

Her kan du se opptak fra konferansen

Du kan klikke på lenkene i programmet under for å se opptak av ønsket sesjon/innlegg. 

Program for fellessesjon

0900  

0930  

0950 

Program for parallellsesjoner

1030

Du velge hvilke innlegg du vil se opptak av ved å klikke på lenkene i programmet under.
 

Tid Parallell 1 - Ordstyrer Berit Lundamo Parallell 2 - Ordstyrer Ola Christian Rygh
10:30 

I hvilken retning går EUs nye landbrukspolitikk?

Ved landbruksråd Magnar Sundfør, Brussel 

Krevende produksjon og lite arbeidskraft i grøntsektoren.

Ved seniorrådgiver Elin Hoel

10:50 

Skogens karbonlager og markedssituasjon.

Ved fagdirektør Torleif Terum

Økt konkurransekraft for norsk grønt - presentasjon av forprosjekter.

Introduksjon, om økt konkurransekraft for norsk grønt, ved Sigurd Lars Aspesletten

«Forprosjekt for å øke etterspørsel etter norsk frukt og grønt», ved Anne Mette Johnsen, Stiftelsen Norsk Mat

«Økt norskandel i offentlige innkjøp av frukt og grønt», ved Siri Voll Dombu, NIBIO

«Sammen for norske planter – SamPlant», ved Maria Fall, Norsk Gartnerforbund

Samtale mellom fagdirektør Sigurd Lars Aspesletten og representant for Forum for norsk grønt
11:10  

Økt import av svin og storfe.

Ved seniorrådgiver Anders Hellestveit

 
11:30 PAUSE PAUSE
11:40

Hovedpunkter fra gjennomgang av produksjonssviktordningen.

Ved seniorrådgiver Grete Mari Sand

Mer norsk korn i brødet.

Ved rådgiver Andreas Myklebust Moksnes

12:00

Fortsatt høyt forbruk av melk og meieriprodukter.

Ved seniorrådgiver Lars Aage Gulbjørnrud

Felles målpris for fôrkorn

Ved førstekonsulent Mikael Meland Leksen

12:20

Kravspesifikasjonen for melk

Ved seniorrådgiver Lise Wirstad Dynna

Leveransemål og alternativer fra gjennomgangen av fraktordningene for korn og kraftfôr.

Ved seniorrådgiver Hege Heiberg

12:40 - 13:00

Verdikjeden for økologisk melk.

Ved representant fra Landbruksdirektoratet