Til hovedinnhold

Frist 1. november for å registrere disponering av melkekvote

Fra 1. oktober kan eier av landbrukseiendom med grunnkvote registrere hvilke melkeprodusenter som skal disponere grunnkvoten for kvoteåret 2023. Registeringsfristen er 1. november.

Fra og med kvoteåret 2021 holder ikke lenger Landbruksdirektoratet oversikt over inngåtte leieavtaler mellom eier av grunnkvote og melkeprodusent, og det er ikke lenger nødvendig å søke om slik utleie. Søknader om etablering, innmelding, utmelding og oppløsning av felles foretak for melkeproduksjon (samdrift) er også borte. Felles foretak for melkeproduksjon behandles likt som andre foretak som produserer melk.

Eier av landbrukseiendom med grunnkvote skal i stedet registrere hvilke melkeprodusenter som skal disponere grunnkvoten neste år. Dette gjelder også ved produksjon på egen kvote. Det er kun endringer som skal registreres. Årets disponeringer videreføres automatisk til neste år hvis eier ikke foretar seg noe.

Her finner du skjema for disponering av grunnkvote.

Kjøpt grunnkvote fra staten

Har du kjøpt grunnkvote fra staten i 2022, og ikke oppgitt foretaket som skal disponere den kjøpte mengden i søknadsskjema, må du innen 1. november registrere hvilken melkeprodusent som skal disponere den kjøpte grunnkvoten fra 1. januar 2023. Dette gjelder også hvis det er ditt eget foretak som skal disponere den kjøpte mengden. Merk at kjøpet må være betalt i sin helhet før du kan registrere.

Melding til produsent

Etter at registreringsperioden er utløpt 1. november, sender Landbruksdirektoratet SMS til produsenter som får sin disponible kvote endret for kvoteåret 2023.