Tilleggsinformasjon om tiltaksplanen for bonden:

Tiltaksplanen er et dokument som skal fylles ut av rådgiver i samarbeid med deg som mottar rådgiving. Det skal gå frem av tiltaksplanen at dere har diskutert målsetting for gjennomføring av klimarådgiving, og at dere har hatt en gjennomgang av produksjonstall med henblikk på å redusere driftens klimaavtrykk. Tiltak for klimatilpasning skal også diskuteres. Tiltaksplanen skal inneholde en liste over mulige tiltak for å redusere klimaavtrykket og en tidsplan for gjennomføring av prioriterte tiltak.

Ta kontakt med kommunen for informasjon om tiltaksklasser. 

Fylkesvis oversikt over klimarådgivere