Til hovedinnhold

Søknad om unntak fra innreiserestriksjonene for grøntnæringen

Ordningen er aktuell for foretak som produserer poteter, grønnsaker, frukt og bær og som trenger utenlandsk arbeidskraft som er strengt nødvendig.

Hvem kan søke?

Foretak som produserer poteter, grønnsaker, frukt eller bær kan søke om unntak fra innreiserestriksjonene for utlending som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift innenfor grøntnæringen. Det må sendes ett skjema per arbeidstaker som skal utføre arbeidsoppgaver som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift. Det er et vilkår at utlendingen har et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker, at arbeidet må foretas ved tilstedeværelse i Norge og at den nødvendige arbeidskraft ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet. Foretaket som søker må være registrert i Enhetsregisteret. Foretak som ikke er enkeltpersonforetak, må også være registrert i Foretaksregisteret. Landbruksdirektoratet behandler søknaden. Landbruksdirektoratet vil gjøre resultatet av vedtaket tilgjengelig for grensemyndighetene. Utlendingen må ha med vedtaket fra Landbruksdirektoratet på grensen, enten i papir eller i elektronisk form. Grensemyndighetene kan i tillegg verifisere om vedtaket er riktig ved oppslag i et register der resultatet av vedtaket er gjort tilgjengelig. Så lenge andre vilkår om innreise er oppfylt, vil Landbruksdirektoratets vedtak gi rett til innreise. Se lov "Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen" og "Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen", og de alminnelige vilkårene for rett til innreise og opphold i utlendingsloven "Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)".

Om prosessen:

Fant du det du lette etter?