Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/2

Forskrift om tilskudd til veterinærreiser – kommentarer til regelverk 2022

Innhold på siden:

§ 1 Formål

§ 1

Tilskudd til veterinærreiser skal bidra til å utjevne forskjeller i husdyrprodusentenes veterinærkostnader.

Kilde: Forskrift om tilskudd til veterinærreiser (lovdata)

Kommentarer til formål

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å minske ulikhetene i kostnadsnivået på veterinærtjenester for husdyrprodusenter ulike steder i landet. Dette søkes oppnådd ved at veterinærforetakene reduserer husdyrprodusentenes faktura tilsvarende det de mottar i reisetilskudd. Ordningen har ikke som formål å sikre veterinærdekning i et område eller å bidra til overskudd i veterinærforetak. Forskriften regulerer imidlertid ikke hva veterinærforetakene kan fakturere husdyrprodusentene.

Fant du det du lette etter?