Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/2

Forskrift om tilskudd til veterinærreiser – kommentarer til regelverk 2022

Innhold på siden:

§ 11. Ikrafttreden

§ 11

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2015. Fra samme dato oppheves forskrift 18. desember 2006 nr. 1496 om tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk.

Kilde: Forskrift om tilskudd til veterinærreiser (lovdata)

Kommentar til ikrafttreden

Ingen kommentar.

Fant du det du lette etter?