Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/2

Forskrift om tilskudd til veterinærreiser – kommentarer til regelverk 2022

Innhold på siden:

§ 3 Definisjoner

§ 3 (Opphevet)

Kilde: Forskrift om tilskudd til veterinærreiser(lovdata)

Bestemmelsen ble opphevet med virkning fra 1. januar 2022 fordi det ikke lenger anses nødvendig med en egen definisjonsbestemmelse.

Fant du det du lette etter?