Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/2

Forskrift om tilskudd til veterinærreiser – kommentarer til regelverk 2022

Innhold på siden:

Innledning

Dette rundskrivet gir kommentarer og utdypende forklaringer til forskrift om tilskudd til veterinærreiser, og erstatter rundskriv «2021/32 Forskrift om tilskudd til veterinærreiser – kommentarer til regelverk». 

Reglene om tilskudd til veterinærreiser er gitt i følgende dokumenter:

  • Forskrift om tilskudd til veterinærreiser (FOR-2015-04-30-426). Her finner du vilkårene for å motta tilskudd til veterinærreiser.
  • Jordbruksavtalen. Hvor mye tilskudd søker kan få, står i jordbruksavtalen. Her finner du satser og tilskuddstak som skal brukes for å beregne tilskuddet.

Fant du det du lette etter?