Til hovedinnhold

Utvide melkeproduksjonen ut over produksjonstakene

Hvis du per 31. desember 2023 var i prosess med å utvide melkeproduksjonen ut over de nye produksjonstakene, kan du søke om å få fastsatt et særlig produksjonstak.

Hvem kan søke?

Søknadsordningen er etablert for å sikre at de nye produksjonstakene som gjelder fra kvoteåret 2024, ikke skal påvirke produsenter som allerede er i en prosess med å utvide melkeproduksjonen. Søknadsordningen gjelder bruksutvidelser som er igangsatt, det vil si der du står i en prosess med å utvide melkeproduksjonen. Du må kunne vise at du har tatt konkrete steg i bruksutvidelsen i løpet av 2023. Det er kun aktuelt å søke hvis du er i prosess med å utvide produksjonen ut over produksjonstaket på 700 000 liter for ku, eller 350 000 liter for geit. Det vil si at hvis du er i prosess med å utvide melkeproduksjonen til for eksempel 500 000 liter kumelk, skal du ikke søke. Hvis foretaket ditt allerede 1. januar 2024 disponerte den mengde grunnkvote som var nødvendig for utvidelsen av produksjonen, trenger du heller ikke søke. Du har da allerede fått fastsatt et eget produksjonstak basert på beregningen vi gjorde ved inngangen til 2024.

Om prosessen:

Viktige datoer

31

mar

Søknadsfrist:

Trenger du hjelp?

Send epost til melkekvoter@landbruksdirektoratet.no eller ta kontakt med sentralbordet og be om å få prate med en saksbehandler i Seksjon produksjonsregulering. 

Fant du det du lette etter?