Strømstøtteordningen er tredelt med tre ulike søknadstyper; søknad for jordbruksforetak, søknad for veksthusforetak (én per kvartal), og søknad for vanningslag (én per periode). For å motta støtte, må du sende inn søknadsskjema som enten jordbruksforetak, veksthus eller vanningslag. Dette gjør du i et eget søknadsskjema med innlogging via Altinn. 

Jordbruksforetak 

Du må registrere målepunkt-ID(ene) som knytter seg til din jordbruksproduksjon, og som du ønsker å få støtte for. Dersom du også oppfyller vilkårene for å motta støtte som veksthus, kan du også oppgi målepunkt-ID(ene) som knytter seg til din veksthusproduksjon. Du velger selv hvilken ordning du skal motta støtte fra, men du kan kun motta støtte fra én ordning av gangen. 

Jordbruksforetak skal bare sende inn registreringsskjemaet én gang for hele perioden april 2022 – mars 2023. Registreringen gjelder da fra du registrerte deg til og med mars 2023. For foretak som ikke har registrert seg enda, må registreringen gjøres innen 30. november 2022 for å kunne motta støtte for strømforbruk fra og med juli 2022. Foretak som registrerer seg etter denne datoen kan motta støtte for strømforbruk fra og med oktober. Hvis du ikke har registrert deg enda, gjelder følgende frister:

 • Registreringsfrist 30. november 2022:
  For å kunne få støtte fra og med juli 2022 – mars 2023
 • Registreringsfrist 28. februar 2023
  For å kunne få støtte fra og med oktober 2022 – mars 2023
 • Registreringsfrist 31. mai 2023:
  For å kunne få støtte fra og med januar 2023 – mars 2023

 

Tilsvarende datoer gjelder dersom du allerede er registrert, men ønsker å gjøre endringer i registreringen din. Da må du melde ifra om endringer innen:

 

 • 30. november 2022:
  For endringer som gjelder månedene juli, august og september 2022
 • 28. februar 2023
  For endringer som gjelder månedene oktober, november og desember 2022
 • 31. mai 2023
  For endringer som gjelder månedene januar, februar og mars 2023

Selv om fristene er kvartalsvise, vil utbetalingene skje månedlig i perioden oktober 2022 – desember 2022.

Veksthus 

Du må registrere målepunkt-ID(ene) som knytter seg til din veksthusproduksjon og/eller jordbruksproduksjon, og som du ønsker å få støtte for. Dersom du også oppfyller vilkårene for å motta støtte som jordbruksforetak, kan du også oppgi målepunkt-ID(ene) som knytter seg til din jordbruksproduksjon. Du velger selv hvilken ordning du skal motta støtte fra, men du kan kun motta støtte fra én ordning av gangen. 

Du skal også oppgi hvilke måneder du har forbruk, hvor mye strømforbruk du har hatt per måned, og strømutgiftene du har hatt per måned på de oppgitte målepunktene. Har du finansiell sikringsavtale skal resultatet av denne lastes opp med søknaden. 

Veksthus må sende inn én søknad for hvert kvartal det ønskes støtte for. Søknaden må være sendt innen 30. november 2022 for å kunne motta støtte for strømforbruk i tredje kvartal 2022. Foretak som søker etter denne datoen kan motta støtte for strømforbruk for fjerde kvartal 2022, og første kvartal 2023. Søknaden må sendes inn senest to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte. Det vil si:

 • Søknadsfrist 30. november 2022:  
  Støtte for perioden juli 2022 — september 2022 
 • Søknadsfrist 28. februar 2022: 
  Støtte for perioden oktober 2022 — desember 2022 
 • Søknadsfrist 31. mai 2023: 
  Støtte for perioden januar 2023 — mars 2023 

Vanningslag 

Du må registrere målepunkt-ID(ene) som knytter seg til vanning av jordbruksareal, og som du ønsker å få støtte for, og som du ønsker å få støtte for. Du skal også oppgi hvilke måneder du har forbruk, hvor mye strømforbruk du har hatt per måned, og strømutgiftene du har hatt per måned på de oppgitte målepunktene. Har du finansiell sikringsavtale skal resultatet av denne lastes opp med søknaden. 

Vanningslag må sende inn én søknad for hver periode det ønskes støtte for.

Vanningslag må ha sendt søknad innen 31. desember 2022 for å kunne motta støtte for strømforbruk for perioden juli 2022 – oktober 2022.

Spørsmål og svar om ordningen