DATO Program og påmelding Hvor Påmeldingsfrist
28. april Seminar om bærekraftig landbruksproduksjon i EU og Norge (videoopptak av seminaret) Fysisk: Landbruksdirektoratets lokaler i Stortingsgaten 28. i Oslo 

Digitalt: Teams
26. april
5. april Landbruks- og matdepartementet inviterer til seminar om matsvinn (program og rapport som ble presentert)

Fysisk: "Hovedbølet", Akersgata 64 i Oslo.

Digitalt: Seminaret kan også følges på Nett-TV

 
25. mars Seminar om økologiske jordbruksvarer (videoopptak, presentasjon og rapport fra seminaret) Fysisk: Fjøset, Landbrukets hus, Hollendergata 5, Oslo.

Digitalt: Via Teams
 
3. mars Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 2022 (videoopptak og rapport som ble presentert) Digitalt