Regjeringen og den norske matbransjen undertegnet i 2017 en avtale (Bransjeavtalen) om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. Som delmål har Norge satt en reduksjon på 15 prosent innen 2020 og 30 prosent innen 2025.

Landbruksdirektoratet har ansvaret for å sammenstille statistikk fra jordbrukssektoren. Grunnlaget for statistikken vil variere mellom ulike produksjonssektorer avhengig av tilgjengelig informasjon. Jordbrukssektorens matsvinn vil publiseres som en årlig statusrapport fra og med 2020 og til og med 2030.  

Miljødirektoratet har ansvar for å sammenstille hovedrapporteringene i bransjeavtalen, som belyser utviklingen i matsvinnet i Norge for 2020, 2025 og 2030. Hovedrapporten bygger på resultatene fra jordbrukssektoren og andre sektor-rapporter som til sammen dekker hele verdikjeden.