Miljøhensyn i drifta

Jordbruket bidrar positivt til mange samfunnsmål med matsikkerhet, bosetting og verdiskaping over hele landet. Samtidig kan jordbruket også være en kilde til negative påvirkninger. Jordbruksforetak må derfor overholde bestemmelser som gjelder miljøhensyn i drifta. Dette omfatter blant annet bestemmelser om 

Klimatilpasning

Klimatilpasning handler om å erkjenne at klimaet er i endring, forstå konsekvensene og iverksette tiltak for å hindre skade, men også for å utnytte de nye mulighetene endringene kan gi.

Veileder for klimatilpasning i landbruket (miljødirektoratet.no)

Veileder for miljø- og klimatiltak i landbruket (nibio.no)

Kvalitetssystem i Landbruket (KSL)

Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er bondens eget verktøy for internkontroll og kvalitetssikring. Gjennom KSL kan bonden på en enkel og systematisk måte kontrollere at drifta er i tråd med norske lover, forskrifter og krav fra næringen. Kravene fra næringen blir utarbeidet av utvalg og faggrupper som består av representanter fra ulike organisasjoner i mat- og landbruksnæringen.

Gjennom Kvalitetssystem i Landbruket (KSL) får du tilgang til deres sjekklister som gjennomgår sentrale miljøkrav.

Kvalitetssystemet i Landbruket (KSL) (stiftelsennorskmat.no)