Om økologisk landbruk

Økologisk landbruk skiller seg fra konvensjonelt landbruk ved at det stilles ekstra krav til miljø og dyrevelferd. Uten bruk av kjemisk-syntetiske plantevernmidler og sprøytemidler kombinert med vekstskifte, har driftsformen en positiv effekt for biologisk mangfold, jordkvalitet og jordstruktur. Erfaringer og kunnskap fra økologisk landbruk kan overføres, og dermed gi bedre grunnlag for å gjøre konvensjonelt landbruk mer miljøvennlig.» Økologisk jordbruk bidrar også til økt matmangfold til forbrukerne.

Les mer om økologisk landbruk her