Hvorfor utmarksbeiting

Hvert år høster 2,5 millioner sau, geit, storfe og tamrein fôrverdier tilsvarende over en milliard kroner årlig gjennom beite i utmark. Norges landareal består av 95 prosent utmark. Nesten halvparten av dette arealet er egna som husdyrbeite, og ut fra ressursene kan bruken av utmarksbeite mer enn dobles for matproduksjon.

Utmarksbeite påvirker selvforsyningsgraden og matvareberedskapen vår. Husdyra får mosjon og utløp for naturlig adferd, og bruken påvirker økosystemene våre. Beiting påvirker karbonbinding og klimagassutslipp, kulturlandskapet og biomangfoldet.