Til hovedinnhold

Aktuelle tema

Publisert: 05.03.2021

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri

Rapport for 2020. Rapport nr. 6/2021 05.03.2021

Publisert: 05.03.2021

Markedsrapport

Markeds- og prisvurderinger av sentrale norske landbruksråvarer og RÅK-varer for 2020. Rapport nr. 5/2021 05.03.2021

Publisert: 22.02.2021

Nasjonalt program for jordhelse

Faggrunnlag og forslag til utvikling av tiltak og virkemidler for økt satsing på jordhelse.

Publisert: 22.02.2021

Husdyrgjødsel til biogass

Gjennomgang av virkemidler for økt utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon

Publisert: 17.02.2021

KOSTRA-landbruk

KOSTRA (KOmmune STat RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir opplysningar om kommunal og fylkeskommunal verksemd.

Publisert: 17.02.2021

Tiltaksanalyse for å begrense utslipp av ammoniakk i Norge

Rapport fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet. 17.02.2020.

Publisert: 17.02.2021

Evaluering av tilskudd til frakt av slaktedyr

Store slakteriersnettotransportkostnader og prisutjevning mellom produsenter. 6.3.2020.

Publisert: 06.01.2021

Grøntsektoren mot 2035

Rapport fra rådgivende utvalg for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren 26.03.2020.

Publisert: 05.01.2021

Målprisrapport

Markeds- og prisutvikling for målprisvarene og andre sentrale jordbruksvarer.

Publisert: 11.12.2020

Nasjonalt miljøprogram

Nasjonale miljømål og virkemidler for miljø- og klimaarbeidet i jordbruket, 2019 – 2022.

Fant du det du lette etter?