Om rapporten

Rapportnummer 34/2020
Utgave 3. kvartal 2020
Dato 17.11.2020
Utgiver Avdeling handel og industri i Landbruksdirektoratet
Rapporten Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer

Sammendrag

Rapporten oppsummerer RÅK-industriens konkurransesituasjon i tredje kvartal. 

  • Valutaprognosen som ble benyttet ved fastsettelse av satser i RÅK-tilskudd for andre halvår av 2020 ligger foreløpig an til å treffe godt.
  • Det er søkt om RÅK-tilskudd til omsetning i Norge for tilnærmet samme mengde ferdigvarer så langt i 2020 som i samme periode i fjor. Eksporten av RÅK-varer har falt, og det er søkt om eksportrestitusjon til en mindre mengde ferdigvarer så langt i år enn i samme periode i fjor.
  • Importen av RÅK-varer økte, både sammenlignet med det lave importnivået i andre kvartal 2020 og med samme periode i fjor.

Generelt om rapporten

Landbruksdirektoratet forvalter ordningen for råvarepriskompensasjon (RÅK-ordningen) og har også ansvar for å overvåke konkurransesituasjonen til RÅK-industrien. Virkemidlene innenfor RÅK-ordningen er tollsatser ved import og tilskudd til norsk produksjon av RÅK-varer. Tilskuddet til RÅK-varer skal fastsettes slik at det kompenserer for prisforskjellen på jordbruksråvarer mellom Norge og utlandet.

Tre ganger i året publiserer Landbruksdirektoratet en kvartalsrapport som viser utviklingen i konkurransesituasjonen for RÅK-varer. Rapporten for fjerde kvartal utgår til fordel for Markedsrapporten som oppsummerer den årlige utviklingen. I disse rapportene presenterer vi utviklingen i import og eksport av RÅK-varer, internasjonal prisutvikling for sentrale råvarer og tilskuddsutbetalinger til norsk produksjon av RÅK-varer.

Statistikken for import og eksport er i hovedsak en bearbeiding av utenrikshandelsstatistikken til Statistisk sentralbyrå. Internasjonale priser er hentet fra norske aktører og fra internasjonale priskilder. Oversikten over RÅK-varer som det er søkt om tilskudd for er hentet fra Landbruksdirektoratet, og gir en oversikt over norsk produksjon for den delen av RÅK-industrien som søker om tilskudd.