Til hovedinnhold

10,3 milliarder til norske bønder denne uka 

Onsdag 17. februar utbetaler Landbruksdirektoratet om lag 10,3 mrd. kroner i produksjons- og avløsertilskudd til ca. 38 200 jordbruksforetak.  

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse på en rekke tilskudd i jordbrukssektoren, og formålet er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk. Tilskudd til avløsning skal bidra til at de som driver husdyrproduksjon får mulighet til å ta fri ved å leie inn hjelp. 

Penger på konto denne uka 

Det er altså i overkant av 38 200 foretak som får utbetalt produksjons- og avløsertilskudd denne uka. Det er søknadene fra 2020 som er grunnlaget for utbetalingene.  

– Kommuner, statsforvalterne og Landbruksdirektoratet har nå avsluttet behandlingen av de fleste søknadene og søkerne vil normalt motta pengene på sin konto innen fredag 19. februar, forteller seksjonssjef Linn Borsheim i Landbruksdirektoratet. – Enkelte søknader er enda ikke ferdigbehandlet, men erfaringsmessig blir mange av disse  innvilget på et senere tidspunkt.  

Datasett med blant annet oversikt over tilskuddsutbetalingene til det enkelte foretak blir publisert på Felles datakatalog – data.norge.no rundt uke 10. 

Tilskuddssatsene

Landbruks- og matdepartementet fastsatte den 19. januar i år de endelige satsene for produksjonstilskudd og avløserttilskudd i jordbruket for søknadsåret 2020.  

De endelige satsene er lik de foreløpige satsene i jordbruksavtalen 2020 – 2021, med unntak av kulturlandskapstilskuddet som er redusert fra 166 kroner til 162 kroner per dekar. 

Har du spørsmål om utbetalingen? 

Har du søkt om produksjons- og avløsertilskudd? Kontakt kommunen din dersom du har spørsmål om utbetalingen.