Til hovedinnhold

18 prosjekter skal bidra til utvikling av økologisk landbruk

Det er innvilget 31 mill.kroner i tilskudd til utviklingstiltak med oppstart i 2022. Pengene går til prosjekter som på ulike måter skal bidra til økt produksjon og salg av økologisk mat som er etterspurt i markedet.

Landbruksdirektoratet mottok 27 søknader til fristen 15. september. Tilskuddet er gitt prosjekter som best kunne vise til relevans og nytteverdi, sett opp mot utlysningen og formålet med ordningen. I utlysningen var enkelte navngitte satsinger prioritert for videreføring, sammen med tiltak for å rekruttere flere produsenter, øke andelen økologisk mat i storhusholdninger og prosjekter som på ulike måter bidrar til mer stabile leveranser av økologiske produkter i markedet.

Følgende prosjekter kan starte opp i januar:
Prosjekteier Prosjekttittel Tildeling (i kroner)
ØKOLOGISK NORGE Åpen økologisk gård 300 000
ØKOLOGISK NORGE ØKOUKA 1 000 000
MEDIER OG LEDELSE AS Økt salg av økologiske produkter 300 000
ØKOLOGISK NORGE Ren Mat 500 000
ØKOLOGISK NORGE Andelslandbruk - Nettverksbygging, synlighet og kompetanseløft 600 000
ØKOLOGISK NORGE Smaken av øko i butikk 1 000 000
ØKOLOGISK NORGE Beholde og rekruttere unge til økologisk landbruk 480 400
ØKOLOGISK NORGE Landbrukets Økoløft: Sammen for økt produksjon, omsetning og forbruk av norsk økologisk mat 2022-2023 7 800 000
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING Økosatsing i NLR og NORSØK 3 400 000
NORSØK Økosatsing i NLR og NORSØK 600 000
NOFIMA AS Økomat, produktutvikling 2 900 000
NORSK GARDSOST Mobilisering, rekruttering og opprettholdelse av økologiske osteprodusenter 322 000
DEBIO-INFO AS Matvalget - bærekraftige offentlige måltider 4 300 000
ØKOLOGISK NORGE Norsk korn til økologiske verpehøns 460 800
DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL Nye verdikjeder for norsk øl basert på norsk malt av eldre norske og nordiske maltbyggsorter 2022 - 2023

200 000

NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Økologisk veksthusdyrking i bakken ved norske forhold 2022 - 2024 4 500 000
DEBIO Utredningsarbeid og drift av Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU) 300 000
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING Landbrukets Økologikongress 2023 2 000 000

Neste mulighet for å søke om utviklingstiltak innen økologisk landbruk blir etter planen høsten 2022, for prosjekter med oppstart i 2023. Nettsiden gir informasjon om ordningen og utlysning.

Kontakt

Kirsti Margrete Rønning

Telefon: 55_56_54_48_54_49_48_56

Mobil: 52_49_54_32_57_53_32_55_49_57