Til hovedinnhold

478 millioner utbetalt for ekstraordinært salg av melkekvoter

Landbruksdirektoratet har nå utbetalt 478 millioner kroner til 435 selgere av melkekvote i 2020. Med det er sluttstrek satt for fjorårets ekstraordinære oppkjøp av melkekvoter.

Staten og Norges Bondelag ble i oktober 2019 enige om en midlertidig oppkjøpsordning med sikte på å kjøpe ut 40 mill. liter kumelkkvote. Landbruksdirektoratet fikk ansvaret for å gjennomføre utkjøpet.

Stor interesse

Oppkjøpet foregikk i to etapper. Kvoteeiere kunne melde sin interesse fra 2. januar til 31. mars i fjor. Tilbud om å sende inn salgssøknad gikk så til de påmeldte etter prinsippet «først til mølla». Det var et fastsatt tak for hvor stor mengde som kunne kjøpes ut i hver produksjonsregion. I regioner med større påmeldt mengde enn den avsatte, ble det satt opp venteliste.

Olav Sandlund_Foto Landbruksdirektoratet-preview.jpg
​Seksjonssjef Olav Sandlund har opplevd oppkjøpet av melkekvoter som både spennende og krevende.

– Etter hvert som vi begynte å behandle salgssøknadene, valgte noen søkere å trekke seg fra ordningen, forteller Olav Sandlund, seksjonssjef i Landbruksdirektoratet. – Koronasituasjonen som oppsto i mars, bidro til dette for noen. I de fleste regioner kunne vi hente nye selgere fra ventelistene. Mange benyttet også muligheten til å selge inntil 20 prosent av påmeldt mengde til privat kjøper.

I flere regioner ble mange kvoteeiere stående på venteliste og fikk ikke anledning til å selge, fordi den avsatte melkemengden i regionen var mindre enn den mengden produsentene ønsket å selge. I enkelte regioner ble det imidlertid solgt større volum enn avsatt mengde.

– Dette skyldes blant annet at alle som ble påmeldt på samme tidspunkt i en region fikk tilbud om å selge, forteller Sandlund. – Vi praktiserte også ordningen slik at neste på venteliste fikk tilbud om å selge ønsket mengde så snart det har vært ledig kvantum, selv om dette totalt sett medførte at avtalt mengde i regionen ble overskredet.

I regionene Rogaland, Hedmark, Oppland, Trøndelag, Nordland og Finnmark ble det solgt mindre mengde enn den som var avsatt.

Da oppkjøpet ble avsluttet, var det kjøpt ut 35 millioner liter, 88 prosent av målet på 40 millioner liter. 435 eiere solgte 39,7 mill. liter grunnkvote i den ekstraordinære oppkjøpsrunden. 35,0 mill. liter ble solgt til staten, til en samlet kostnad på 478,5 mill. kroner. Staten bidro med 175 mill. kroner, resten ble finansiert med omsetningsavgift. I tillegg til statens kjøp, ble det omsatt 4,7 mill. liter privat, 11,8 prosent av den totalt omsatte mengden.

Regionvis oversikt over ekstraordinært oppkjøp av melkekvote 2020

Fordelingen av solgt melkekvote i den ekstraordinære oppkjøpsordningen i 2020, gjeldende for kvoteåret 2021.

Penger på konto

Nå har selgerne fått oppgjøret sitt. Fredag 29. januar betalte Landbruksdirektoratet ut 478 millioner kroner , mest til Trøndelag (98,2 mill) og Rogaland (80,8 mill). Det var i alt 435 kvoteeiere som solgte til staten, flest i Vestland (77) og Trøndelag (77).

– Prosessen har vært både spennende og til tider krevende. Vi er fornøyd med at interessen har vært stor og at vi nå er i mål, sier Sandlund.

Kontaktperson

Olav Sandlund

Tlf. 78 60 61 27

Mobiltlf. 900 76 191