Til hovedinnhold

Auksjon av kvoter fra Storbritannia

Ny handelsavtale med Storbritannia vil mest sannsynlig tre i kraft fra 1. desember 2021. Landbruksdirektoratet setter derfor opp to auksjonsrunder for kvotene med opprinnelse fra Storbritannia, som avholdes hvis avtalen trer kraft.

Viktige datoer:

  • 17. november: Auksjon av kvoter som gjelder for 2021, dvs kun fra 1. desember–31. desember 2021, og dermed også 1/12 del av kvotene.
    Påmeldingsfrist: 3. november.
  • 16. desember: Auksjon av kvoter som gjelder for hele 2022. 
    Påmeldingsfrist: 2 desember. 

Påmelding skjer via søknadssystemet. Husk at dere må melde dere på til begge rundene, dvs. sende søknad om påmelding to ganger til forskjellige auksjonsrunder. Ta kontakt med oss i god tid før fristene utløper dersom noe er uklart. 

Viktige forbehold om implementeringen

Begge disse auksjonsrundene settes opp med forbehold om at avtalen trer i kraft 1. desember eller 1. januar. Det blir ingen auksjon uten at implementeringstidspunktet er endelig fastsatt. Vi anbefaler alle interesserte om å melde seg på auksjonsrundene.

Ettersom tidspunktet for iverksettelse fortsatt ikke er endelig fastsatt, kan det skje at auksjonsrunden 17. november må utsettes eller avlyses. Vi vil varsle om eventuell avlysning/utsettelse senest den 15. november.  

Hvis avtalen ikke iverksettes fra 1. januar, vil vi varsle at auksjonsrunden 16. desember avlyses senest 14. desember. 

På lenkene til høyre kan du lese mer om hvordan du går frem for å melde deg på auksjon, samt se auksjonsplanen med oversikt over hvilke kvoter som skal auksjoneres ut.
 

Kontakt

Jens Tjentland

Telefon: 55_56_54_48_54_49_52_50

Mobil: 57_49_51_50_57_55_54_55

Helene Isaksen

Telefon: 55_56_54_48_54_48_53_51