Til hovedinnhold

Barkbilleberedskapen styrkes

Store barkbilleangrep har de siste årene drept mye skog i deler av Europa, USA og Canada. Også i Norge øker bekymringen for et større utbrudd. Nå er både beredskapsplan og et nytt risikovarsel på plass.

Beredskapsplanen for stor granbarkbille er utarbeidet i samarbeid mellom Landbruksdirektoratet og NIBIO. Den viktigste endringen i barkbilleberedskapen er at det nå finnes en plan som beskriver roller og ansvar i beredskapsarbeidet, og det er laget et verktøy for risikovurdering som oppdateres jevnlig. I tillegg finnes det tiltakslister for de ulike risikonivåene.

Silje-Stavdal.jpg
Rådgiver Silje Stavdal i Landbruksdirektoratet

– Vi har nå første versjon på plass, og vil jobbe videre med både planen og tiltak i tett samarbeid med næring og forvaltning, sier rådgiver Silje Stavdal i Landbruksdirektoratet.

Varsel om risiko for utbrudd

NIBIO har utviklet et varsel om risiko for utbrudd av stor granbarkbille for tre ulike geografiske soner i Norge. Hensikten med varselet er å informere om hvilke områder som er utsatt for risiko for større barkbilleangrep, slik at man kan iverksette tiltak for å begrense skadeomfang og berge verdier.

– Basert på de ulike risikonivåene anbefales målretta  tiltak i beredskapsplanen – dette er nytt, kommenterer Silje Stavdal. 

Varselet ligger ute på Skogportalen og oppdateres fire ganger i løpet av sommersesongen. 

Sjekk forholdene i din region i Skogportalen

Etter sommeren 2021 inviterer Landbruksdirektoratet til et innspillsmøte for representanter fra forvaltning og næring hvor man går gjennom sesongens erfaringer ved bruk av systemet. Dette er viktig for å kunne utvikle barkbilleberedskapen i Norge.

Les beredskapsplanen og se opplæringsvideo om hvordan du kan kjenne igjen en stor barkbille

 

Kontakt

Silje Stavdal

Telefon: 55_56_54_48_54_49_50_52

Mobil: 57_50_54_32_53_57_32_50_48_57