Til hovedinnhold

Ekstraordinær auksjon av mathavre – frist 8. juni

Landbruksdirektoratet skal gjennomføre en auksjon for mathavre den 22. juni. Det er påmeldingsfrist allerede tirsdag 8. juni.

Markedsregulator anbefalte i mai en importkvote som inneholdt mathavre, på grunn av skade på norsk havre. Som følge av dette ba Landbruks- og matdepartementet den 4. juni Landbruksdirektoratet om å åpne for import av konvensjonell mathavre.

Den 22. juni holdes det derfor auksjon av 3 000 tonn mathavre på tollvarenummer 10.04.9000 innenfor importkvoten for matkorn inneværende sesong.

Vær oppmerksom på kort frist for påmelding!

Kontakt

Maurits Ovren

Telefon: 55_56_54_48_54_50_52_56