Til hovedinnhold

Ekstraordinært krisetilskudd til reindriften

Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforening (NRL) har kommet til enighet om ekstraordinære tilskuddsordninger som skal bidra til å redusere de økonomiske konsekvensene av den alvorlige beitekrisen i reindriften i 2020.

Les mer på regjeringen.no