Til hovedinnhold

Enighet om ny reindriftsavtale

Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) er enige om reindriftsavtale for 2021/2022. Avtalen har en ramme på 164,5 mill. kroner, det er en økning på 15 mill. kroner sammenlignet med nåværende avtale.

Avtalepartene er enige om at  hovedprioriteringer i i den nye avtalen er å ivareta reindriftens arealer, kriseberedskap, og tiltak for å ivareta norske reindriftsutøvere som ikke kan bruke sine beiteområder i Sverige. De direkte tilskuddene til reindriften videreføres, og avsetningen og sats for beregning av produksjonspremien er økt. Avtalepartene har også styrket de frie midlene i Reindriftens Utviklingsfond. Avtalepartenes prioriteringer innebærer en betydelig styrking av næringens rammevilkår.

Les mer om avtalen her

Kontakt

Tone Frantzen Seppola

Telefon: 55_56_54_48_54_50_50_51

Mobil: 57_53_55_55_56_53_55_53