Til hovedinnhold

Forskning: Midler til utredninger og forprosjekter 2022

FFL/JA lyser ut inntil 7 mill. kroner til utredninger og forprosjekter i 2022. Forprosjekter innen klima, jordhelse og agronomi, som omtalt i Prop. 200 S (2020–2021), vil bli prioritert i denne utlysningen.

Det er nå mulig å søke Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri sine midler til utredninger og forprosjekter med oppstart i 2022. Pengene kommer fra to kilder: Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA).

Søknadsfristen er onsdag 22. september. Styrene behandler søknadene 21. oktober 2021.

Utredninger skal belyse problemstillinger på et gitt område, skissere og vurdere mulige tiltak, samt forutsetninger for og følger av utredningens anbefaling. Et forprosjekt skal ha som mål å føre til videre forskning. Søker skal angi hvilket forskningsprosjekt forprosjektet er tenkt å lede til.

Les mer om midlene, prioriterte områder i 2022 og hvordan du søker

 

Kontakt

Tine Madeleine Jarli

Telefon: 55_56_54_48_54_49_48_52